Het eerste boek van Mozes
genaamdGenesis


Pentateuch

Genesis, Grieks voor 'ontstaan' of 'wording', is het eerste boek van de bijbel en ook het eerste van de vijf boeken die samen de joodse thora vormen. Die vijf boeken worden ook wel aangeduid als Pentateuch.

Volgens de joodse overlevering is Genesis net als de gehele thora opgetekend door Mozes. De duidelijke stijlverschillen tussen de verhalen en de verschillende benamingen in de bronteksten voor God - Elohim en Jahweh - duiden er echter op dat het boek is samengesteld uit verschillende oerteksten.

De eerste elf hoofdstukken handelen over de schepping, het verblijf van Adam en Eva (Heva) in het paradijs, de verdrijving uit het paradijs (zondeval), de broedermoord van Kaïn op Abel (Habel), het verhaal van Noach en de zondvloed, de verschillende volken en het ontstaan van de spraakverwarring te Babel.

De hoofdstukken 12 tot en met 36 vertellen de verhalen van de aarstvaders Abraham, Izaak (Izak) en Jakob.

Relatief veel aandacht (hoofdstuk 37-50) is er voor de geschiedenis van Jozef, de lievelingszoon van Jakob en diens tweede vrouw Rachel.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 1 De thora, door Nico ter Linden. De grote verhalen uit het oude testament.

Filmtips:
* De Bijbel - De schepping op DVD
* De Bijbel - Abraham op DVD
* De Bijbel - Jakob op DVD
* De Bijbel - Jozef op DVD