Het eerste boek der Kronieken


De boeken 1 en 2 Kronieken vormden lange tijd één geheel. Ze worden met recht gerangschikt onder de historische boeken in de bijbel: er wordt een overzicht gegeven vanaf Adam tot en met de Babylonische ballingschap. De boeken worden gedateerd op de 3e eeuw v.C.

De eerste negen hoofdstukken zijn niet veel meer dan een opsomming van namen: geslachtslijsten. Pas vanaf het koningschap van Saul (ca. 1020-1000 v.C.) wordt het verhaal uitvoeriger. Opvallend is dat na de scheuring tussen Israël en Judea (zie 1 Koningen) nauwelijks aandacht wordt besteed aan het noordelijke rijk Israël. Verder had de auteur een voorkeur voor de koningen die zich niet bezig hielden met de verering van afgoden.

  1. hoofdstuk 1-9: geslachtsregisters
  2. hoofdstuk 10: dood van Saul
  3. hoofdstuk 11-29: regeerperiode koning David