De tweede brief van de apostel Paulus aan die van Korinthe


Evenals 1 Korinthiërs schreef de apostel Paulus deze brief vermoedelijk in Efeze, tussen 50 en 60 n.C.. Uit het feit dat er gerefereerd wordt aan andere, onbekende brieven, maakt men op dat er een levendige correspondentie moet hebben bestaan met de christelijke gemeente te Korinthe.

In deze brief vertelt Paulus over zijn motivatie voor zijn opdracht en over de problemen die hij ondervindt bij de uitvoering van die opdracht. Paulus (die Jezus nooit had ontmoet) noemde zichzelf een apostel en zag het uitdragen van Jezus' leer als zijn taak, conform de oproep van de opgestane Jezus in Mattheüs 28:19.