De eerste brief van de apostel Paulus aan die van Korinthe


Eerste van de twee brieven van Paulus aan de christelijke gemeente te Korinthe (Griekenland). Paulus had die gemeente zelf gesticht (zie Handelingen 18). Net als de andere brieven is deze waarschijnlijk geschreven tussen ca. 50 en 60 n.C.; vermoedelijk schreef Paulus deze eerste brief in Efeze.

In de eerste brief worden onderwerpen behandeld variërend van een mogelijke scheuring tot huwelijksproblemen en de positie van de vrouw in de gemeente (niet al te best, gezien 1 Kor. 14:34: Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen [..]). Bijzonder is hoofdstuk 13, ook wel het hooglied der liefde genoemd. Paulus heeft het daar over geloof, hoop en liefde.

Zie ook 2 Korinthiërs.