Het boek Esther


Vanwege haar schoonheid werd Esther (Ester, Hadassa) door koning Ahasveros van Perzië tot vrouw genomen. Zij verkeerde zodoende in de positie om samen met haar oom Mordechai de door vizier Haman beraamde ondergang van haar volk te voorkomen. Het historisch weinig betrouwbare boek wil de oorsprong verklaren van het joodse Poerim-feest. Ahasveros was waarschijnlijk Xerxes I (reg. 486-465), maar het is onbekend of hij ooit een Esther heeft gekend.

De religieuze moraal is vooral in het apocriefe deel te vinden: bleef Esther in die verderfelijke omgeving wel trouw aan de joodse wetten? Om de devotie van Esther en Mordechai aan te tonen, voegden de Griekse bewerkers van de Septuagint allerlei verzinsels toe aan de Hebreeuwse tekst, die door de protestanten als apocrief worden beschouwd.

In de joodse bijbel behoort Esther tot de vijf zgn. feestrollen (zie joodse feestdagen).

De naam Esther komt uit het Perzisch en betekent 'lieflijke jonge dame'.

Filmtip: De Bijbel - Esther op DVD

Leestip: Bijbelse vrouwen, van Abigaïl tot Zilpa. De theologe Foekje Dijk beschrijft de vaak onderbelichte geschiedenissen van opmerkelijke vrouwen uit de bijbel - waaronder ook Esther. Met prachtige foto's. 9,95