Joodse feestdagen


feestdag wanneer waarom vindplaats 2021 2022
Poeriem
(Lotenfeest)
14e dag van de laatste maand (Adar) herdenking van de redding van de ondergang van het joodse volk door Esther en Mordechai Esther (apocr. deel) 10:13 26 februari 17 maart
Pesach
(pasen, pascha)
14e-20e dag van de 1e maand (Nisan) herdenking van de uittocht uit Egypte. Op de 14e Nisan werden de joden overgeslagen bij de tiende plaag. Exodus 12, Leviticus 23:5 28 maart t/m 4 apr 16 t/m 23 apr
Sjawoe'ot
(wekenfeest)
6e-7e dag van de 3e maand (Siwan) 7 weken na pesach dienden eerstelingen geofferd te worden Exodus 22:29, Exodus 23:19, Leviticus 23:10 17 en 18 mei 5 en 6 juni
Rosj Hasjana
(nieuwjaar)
1e en 2e dag van de 7e maand (Tisjri) De mens probeert in het reine te komen met zijn medemens geen bijbels-historische reden; wel genoemd in Numeri 29 7 en 8 sept 26 en 27 sept
Jom Kippoer
(Grote Verzoendag)
10e dag van de 7e maand (Tisjri) De mens komt in het reine met God Leviticus 16:29 16 sept 5 okt
Soekot
(Loofhuttenfeest)
15e-22e dag van de 7e maand (Tisjri) herdenking van de veilige tocht door de woestijn Leviticus 23:39 21 t/m 27 sept 10 t/m 16 okt
Simchat Thora
(Vreugde der Wet)
23e dag van de 7e maand (Tisjri) hoogtepunt van het Loofhuttenfeest Middeleeuwse oorsprong 29 sept 18 okt
Chanoeka
(feest van het licht, of inwijdingsfeest)
25e dag van de 9e maand (Kislev), duurt 8 dagen herdenking van de (her)inwijding van de tweede Tempel 1 Makkabee├źn 4:43 vv. 29 nov t/m 6 dec 19 t/m 26 dec

NB: bovenstaand overzicht toont (tikfouten voorbehouden) de liberaal-joodse feestkalender. Orthodoxen hanteren een iets afwijkende feestkalender, waarbij ook nog eens meespeelt of men in of buiten Israël viert.

Op bijzondere dagen worden de megilloth, feestrollen, gereciteerd. Dat zijn deze vijf boeken:

Zie ook: christelijke feestdagen.