Tweede aanhangsel aan het boek van de profeet Daniël, namelijk: Het gezang der drie mannen in het vuur hetwelk op het Gebed van Azaria volgt.


Zie bij het Gebed van Azaria voor informatie over dit apocriefe boekje.