Het boek Ecclesiasticus, anders genaamd Jezus Sirach of de wijsheid van Jezus, de zoon van Sirach.


Dit boek is geschreven rond 190 v.C. door Jesua ben Elazar ben Sira, een inwoner van Jeruzalem. Het behoort tot de wijsheidsliteratuur: geschriften met een didactisch karakter. Daarnaast, in de hoofdstukken 44 t/m 49, wordt een lofzang gezongen op de vaderen, belangrijke figuren uit het Oude Testament.

Door de combinatie van moraal en geschiedenis werd het boek door de vroeg-christelijke Kerk veel gebruikt als leerboek (Liber Ecclesiasticus betekent kerkboek).

De namen Jesua en Jezus betekenen net als Jozua zoveel als 'Jahweh redt'.