Eugène Delacroix

1798 - 1863

portret van Eugène DelacroixFrans schilder en tekenaar. Zijn vader was minister van Buitenlandse Zaken en later ambassadeur in de Bataafse Republiek tijdens de Franse Revolutie; volgens het geruchtencicuit was Eugènes werkelijke vader echter de vooraanstaande diplomaat Talleyrand.

Delacroix ontwikkelde zich al snel tot de belangrijkste uitdrager van de Franse romantiek. Hij werd beïnvloed door het werk van Rubens, Veronese, Velázquez en Goya. In 1825 verbleef hij enkele maanden in Engeland, waar hij zich liet inspireren door de dichter lord Byron en de landschapsschilder Constable.

Een erfenis en zijn goede contacten in hogere kringen maakten het hem mogelijk zich geheel toe te leggen op het kunstenaarschap. Hij schilderde vooral historische werken, met thema's als klassieke veldslagen. Na een reis in 1832 door Marokko, Algerije en Spanje werd zijn werk definitief romantisch, met veel aandacht voor het exotische en het oriëntaalse.

Naast zijn schilderijen en tekeningen zijn ook zijn boekillustraties bekend geworden, zoals die voor de werken van Shakespeare, Goethe en Walter Scott (Ivanhoe).

Voor de kunstgeschiedenis is Delacroix van belang door zijn rol als inspirator voor impressionisten. Hij had een ruwe maar wel vlotte penseelvoering, experimenteerde met kleuren en belichting en verwaarloosde soms het perspectief; allemaal kenmerken van de 'vluchtige' stijl van de impressionisten. Sommigen zien hem als link tussen de stijl van de oude meesters en de modernere stijlen die in de 19e eeuw opkwamen.

Eugène Delacroix overleed in 1863 en werd begraven op de Père Lachaise-begraafplaats in Parijs. Hij liet een oeuvre na van ruim 850 schilderijen en meer dan 2000 aquarellen en tekeningen. Daaronder bevinden zich veel religieus getinte werken, waardoor deze mondaine Parijzenaar wel de belangrijkste religieuze kunstenaar van de 19e eeuw wordt genoemd.

Delacroix was geen praktiserend gelovige. Hij koos in zijn religieuze werk vooral bekende onderwerpen uit het Nieuwe Testament: o.a. Storm op het meer van Galilea, Bewening/Pietà, de Barmhartige Samaritaan, Kruisiging, Gebed in de hof van Gethsemane.

Het portret is een zelfportret uit 1837.

werk van Eugène Delacroix   |   bestel een reproductie