Kunststad: Parijs

Parijs (Paris) is de hoofdstad van Frankrijk, gelegen aan weerszijden van de Seine, centraal in de noordelijke helft van het land. De stad telt zelf ca. 2 miljoen inwoners; inclusief voorsteden ongeveer 10 miljoen.

Geschiedenis in vogelvlucht

Romeinse troepen van Julius Caesar troffen in 52 v.C. een nederzetting aan verspreid over enkele eilandjes in de Seine, een strategische plek op noord-zuid lopende handelsroutes. De plaatselijke Galliërs waren van de stam der Parisii; de Romeinen noemden de plaats Lutetia ('moerassig gebied'), pas rond 300 n.C. kwam de naam Paris in zwang.

De stad breidde aanvankelijk alleen uit op de linkeroever van de Seine (rive gauche). Na het vertrek van de Romeinen in de 6e eeuw n.C. maakte Clovis I de stad tot hoofdstad van de Merovingische tak van het Frankische rijk. In de 9e eeuw had de stad te lijden onder aanvallen van de Noormannen en werden versterkingen aangebracht op het centrale eiland, île de la Cité. Gedurende de rest van de middeleeuwen groeide de stad uit tot een belangrijk commercieel en intellectueel centrum. In de 11e eeuw werd begonnen met de bebouwing van de rechteroever (rive droite); rond 1200 startte men de bouw van de oerversie van het Louvre en van de kathedraal van Notre-Dame (opgeleverd in 1345).

Rond 1365 telde Parijs ca. 275.000 inwoners. De overbevolkte stad werd in de 14e en 15e eeuw een aantal keren geteisterd door de pest. Desondanks werd Parijs een centrum van wetenschap en religie — de scheidslijn was indertijd dun — dat studenten trok als Petrus Abelardus en Thomas van Aquino.

Echte uitschieters in de beeldende kunsten heeft Parijs nooit voortgebracht, ook niet na de middeleeuwen, en ook niet tijdens het praalbewind van de Zonnekoning Lodewijk (Louis) XIV (1638-1715). Deze archetypische absolute monarch maakte van Frankrijk een zeer centralistische staat, wat het nog altijd is, met Parijs als overduidelijk bestuurlijk centrum — hoewel hij zelf in zijn optrekje te Versailles verbleef.

Kunst & cultuur

Tot zover deze kleine selectie uit de kunstschatten van Parijs. De miljoenenstad kent uiteraard nog talloze andere bezienswaardigheden: niet alleen bekende hoogtepunten (sorry) als de Eiffeltoren, maar ook plekken als het Centre Pompidou en het wetenschapsmuseum Cité des Sciences et de l'Industrie.