Martin Schongauer

ca. 1447 - 1491

portret van Martin SchongauerDuits schilder en graficus. Schongauer werd geboren in Colmar, in de destijds nog Duitse Elzas. Zijn naam wordt ook wel gespeld als Schoen. Het preciese geboortejaar is niet bekend; aangenomen wordt dat hij tussen 1445 en 1450 werd geboren, als zoon van een goudsmid in Colmar.

Veel is er niet bekend over zijn leven. In 1465 was hij ingeschreven aan de universiteit van Leipzig. Waarschijnlijk heeft hij daarna enkele jaren gereisd, door Bourgondië en de Nederlanden. Rond 1470 vestigde hij zich in Colmar, waar hij een succesvol atelier opbouwde.

In zijn schilderwerk zijn invloeden te zien van de Vlaamse Primitieven, bijvoorbeeld het gebruik van landschappen met diepe perspectieven als achtergrond. Vooral de delicate gedetailleerdheid en het rijke kleurgebruik van Rogier van der Weyden zijn terug te zien in Schongauers werk.

Zijn bekendste werk, en misschien het enige schilderwerk dat met zekerheid aan hem wordt toegeschreven, is het altaarstuk in de kerk van de heilige Martinus in Colmar, de Madonna in de rozenhaag.

Schongauer was een van de eerste schilders die ook bedreven waren in het maken van gravures. Wat dat betreft was hij een voorloper van de grote Duitse meester Albrecht Dürer (1471-1528). Ze hebben elkaar nooit ontmoet; toen Dürer in 1492 Schongauers atelier in Colmar bezocht, was de meester al overleden.

Schongauers gravures zijn soms net zo rijk aan detail als zijn schilderwerk, ondanks de aanzienlijk kleinere schaal. Nog tijdens zijn leven werden zijn gravures in grote oplagen afgedrukt.

Hij overleed vermoedelijk in 1491, in Breisach aan de Rijn.

werk van Martin Schongauer   |   bestel een reproductie