Robert Campin

ca. 1380 - 1444

Zuid-Nederlands (Henegouwen) schilder, een van de eerste meesters van de noordelijke renaissance. Hij behoorde tot de Vlaamse primitieven, de grondleggers van de olieverfschilderkunst in de Nederlanden.

Campin wordt op grond van oeuvre-analyse vaak vereenzelvigd met de Meester van Flémalle. Het valt niet uit te sluiten dat werken die nu aan hem worden toegeschreven, feitelijk door anderen uit zijn omgeving zijn gemaakt. Andersom worden enkele schilderijen waarvan men lange tijd dacht dat ze van de hand waren van Rogier van der Weyden, nu algemeen gezien als gemaakt door Robert Campin. Van der Weyden was waarschijnlijk een leerling van Campin.

Er zijn aanwijzingen dat Campin afkomstig was uit Valenciennes, maar zeker is dat niet. Wel staat vast dat hij vanaf 1405 actief was als schilder in Doornik (Tournai), waar hij in 1410 poorter werd. Hij verdiende zijn brood met allerlei opdrachten, waaronder het beschilderen van vaandels en van beelden. Opdrachtgevers waren het stadsbestuur, een aantal kerken in Doornik, en particulieren. Waarschijnlijk bereikte hij een vooraanstaande positie in de stad. Hij werd in elk geval na 1426 structureel lastiggevallen door de machthebbers vanwege zijn rol bij een opstand tegen het patriciërsbewind in 1425. In zijn atelier werkten talenten als Rogier van der Weyden en Jacques Daret.

Campin vond inspiratie bij tijdgenoten die boeken illumineerden. Zelf werkte hij net als tijdgenoot Jan van Eyck met olieverf, die hem in staat stelde aanzienlijk rijkere kleuren te gebruiken dan de tot dan toe gebruikelijke tempera.

Tot zijn belangrijkste werken behoren het Mérode-altaarstuk en het Werl-drieluik. In de kunstgeschiedenis wordt Campin gezien als een overgangsfiguur tussen de 14e-eeuwse internationale gotiek en het 15e-eeuwse "realisme" in de Nederlanden.

werk van Robert Campin   |   bestel een reproductie