Jan van Eyck

1390 - 1441

portret van Jan van EyckVlaams schilder, vaak gezien als de grondlegger van de schilderkunst in de Nederlanden en als uitvinder van de olieverftechniek. Dat laatste is niet correct; wel was Van Eyck de eerste die de mogelijkheden van olieverf 'met verve' toepaste, bijvoorbeeld door de eerste laag niet te laten drogen maar te mengen met de volgende.

Geboorteplaats en -jaar staan niet vast, maar men vermoedt Maaseik (vandaar zijn naam) in 1390. Hij werkte voor Jan van Beieren (in Den Haag) en vanaf 1425 voor Filips de Goede, voor wie hij het huwelijk met Isabella van Portugal arrangeerde. In 1432 vestigde hij zich te Brugge, waar hij 1441 overleed.

Zijn bekendste werk is het altaartstuk (retabel) in de St.-Baafskathedraal in Gent, een veelluik met twintig panelen, waarvan de Verering van het Lam Gods het hoofdstuk is. Het wordt alom beschouwd als een hoogtepunt van de Noordelijke Renaissance. Overigens is het niet zeker of Jan alles heeft geschilderd; waarschijnlijk heeft hij het werk van zijn broer Hubert (1370-1426) afgemaakt. Ook het op de site opgenomen De drie Maria's bij het graf van Jezus is ws. samen met Hubert gemaakt.

Van Jan zijn ca. 30 werken bewaard gebleven, vooral religieus werk maar ook portretten. Het hier getoonde De man met de rode tulband is waarschijnlijk een zelfportret.

werk van Jan van Eyck   |   bestel een reproductie