Grabower altaar - schilderingen

Beschrijving

Geschilderde panelen

De panelen tonen 4 × 6 taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament, die over de gehele breedte van links naar rechts een reeks vormen. Ze meten elk ongeveer 84 × 56 cm. Typerend is dat de composities niet altijd even realistisch zijn: Bertram wilde in de bescheiden beschikbare ruimtes vooral het verhaal weergeven. Zo zweven in De schepping van de dieren de vogels en de vissen op merkwaardige wijze in de lucht. Het lijkt alsof Bertram terugviel op de composities zoals bekend uit geïllustreerde bijbels.

De meeste taferelen (18) tonen scènes uit het Oude Testament, met een grote nadruk op het scheppingsverhaal. De overige zes taferelen gaan over de geboorte en eerste levensdagen van Jezus.

Het geschilderde deel van het altaarstuk.

Bindend element is de gouden achtergrond. Het goud kwam van munten die zo plat mogelijk werden geslagen. Her en der is de achterwand geponst, bijvoorbeeld om een aureool te tonen. Op andere plekken zijn met zwarte lijnen op het goud voorwerpen zoals kronen en geschenken getekend.

Linker buitenvleugel

Grabower altaar, linker vleugel

Eerste rij:

Tweede rij:

Binnenvleugels, links

Grabower altaar, middendeel links

Eerste rij:

Tweede rij:

Binnenvleugels, rechts

Grabower altaar, middendeel rechts

Eerste rij:

Tweede rij:

Rechter buitenvleugel

Grabower altaar, rechter vleugel

Eerste rij:

Tweede rij:

Grabower altaar: «« inleiding | « houtsnedes | schilderingen

Literatuur: Martina Sitt en Stephanie Hauschild: Der Petri-Altar von Meister Bertram. Hamburger Kunsthalle, 2008.

Noot: doordat de afbeeldingen uit verschillende bronnen afkomstig zijn, zijn kleurverschillen opgetreden.

Inhoud