Albrecht Dürer 1471 – 1528

Adam en Eva (1504)

kopergravure (25 × 19 cm) — 1504
Museum National Gallery of Art, Washington

Biografie van Albrecht Dürer

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 3:6

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Deze gravure toont de Zondeval, het moment waarop Eva de appel van de slang aanneemt om hem aan Adam te geven. Het eten van die vrucht was het paar nadrukkelijk verboden, maar ze konden de verleiding niet weerstaan.

Dürer laat in de gravure de leer van de vier temperamenten terugkomen. Die leer stelt dat elke mens vier humeuren kent, die in het paradijs nog in evenwicht waren maar door de Zondeval verstoord raakten. De temperamenten worden gesymboliseerd door dieren:

  • de kat (voorgrond) staat voor opvliegend;
  • het konijn (achter de kat) staat voor warmbloedig, vurig;
  • de os (rechts achter Eva) symboliseert onverstoorbaarheid;
  • de eland (midden, achter de boom) staat voor melancholie, zwaarmoedigheid.

Adam houdt een tak van een lijsterbes in zijn hand, een symbool voor de boom des levens. Eva heeft een takje afgebroken van de vijg, de boom der kennis. De papegaai, bekend als praatgrage vogel, staat hier vermoedelijk voor de zonde. Op het bordje staat "ALBRECHT DVRER NORICVS FACIEBAT 1504": Albrecht Dürer uit Neurenberg maakte dit in 1504.