James Tissot 1836 – 1902

De terugkeer van de verloren zoon (1882)

ets (31 × 37 cm) — ca. 1882
Museum National Gallery of Art, Washington

Biografie van James Tissot

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Lukas 15:21

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Tissot plaatste het verhaal van de verloren zoon die met veel berouw terugkeert naar zijn vader in een moderne context. Zo te zien is de zoon net per schip aangekomen in een haven, waar zijn vader hem op de kade opwacht.

Misschien had Tissot deze uitbeelding van het verhaal door Rembrandt gezien. Ook hier kijken de omstanders zwijgend toe, onder de indruk van het tafereel.

Deze ets is er een uit een serie van vier over de Verloren Zoon. De andere drie tonen het vertrek, het verkwisten van de erfenis en de jaloezie van de broer over het feestkalf.

Tissot woonde in Londen ten tijde van de vervaardiging van de serie. Hij vertoefde graag in de havens en gebruikte de achtergrond veel in zijn werken. Twintig jaar eerder maakte hij een Verloren zoon tegen een Parijse achtergrond.

Er bestaat ook een ingekleurde versie.
Ingekleurde versie