Gustave Doré 1832 – 1883

Satan daalt af naar de Aarde

gravure — 1866

Biografie van Gustave Doré

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Jesaja 14:12

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Dit is een van de vijftig illustraties die Doré maakte bij Paradise Lost, het epische gedicht van de 17de eeuwse Engelse dichter John Milton. Het stond bij een vers in het vierde deel, waarin Satan door Eden dwaalt en probeert Eva te verleiden. De dichter Ten Kate vertaalde het vers als volgt:

“Ellendige, waarheen ? Wáar zult ge een wijkplaats zien,
Om eeuwge gramschap, eeuwge raadloosheid te ontvliën?
Wat weg ik neem, 't is Hel! 'k Ben zelf een Hel! geschapen
Ten vloek. In 't laagste diep zie ik een diepte gapen
Nog lager, in wier muil de laatste hoop bezwijkt,
En waar die Hel die 'k lijde, een Hemel bij gelijkt.”