Bijbelse kunst van Gustave Doré

1832 - 1883  [biografie]
Gustave Doré: Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs

Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs

· gravure, 1865
· schriftlink: Genesis 3:24

Gustave Doré: De Dood op het vale paard

De Dood op het vale paard

· gravure, 1865
· schriftlink: Openbaring 6:8

Gustave Doré: De dood van Agag

De dood van Agag

· gravure, 1865
· schriftlink: 1 Samuël 15:32

Gustave Doré: De hemelvaart van Elia

De hemelvaart van Elia

· gravure, 1865
· schriftlink: 2 Koningen 2:11

Gustave Doré: De profeet Amos

De profeet Amos

· gravure, 1865
· schriftlink: Amos 1:1

Gustave Doré: De spraakverwarring

De spraakverwarring

· gravure, 1865
· schriftlink: Genesis 11:4

Gustave Doré: De vernietiging van het leger der Amorieten

De vernietiging van het leger der Amorieten

· gravure, 1865
· schriftlink: Jozua 10:11

Gustave Doré: De vernietiging van Leviathan

De vernietiging van Leviathan

· gravure, 1865
· schriftlink: Jesaja 27:1

Gustave Doré: De verzoeking van Jezus door de duivel

De verzoeking van Jezus door de duivel

· gravure, 1865
· schriftlink: Lukas 4:5

Gustave Doré: Debora looft Jaël

Debora looft Jaël

· gravure, 1865
· schriftlink: Richteren 5:7

Gustave Doré: Ezra draagt de Wet voor

Ezra draagt de Wet voor

· gravure, 1865
· schriftlink: 3 Ezra 9:40

Gustave Doré: Het nieuwe Jeruzalem

Het nieuwe Jeruzalem

· gravure, 1865
· schriftlink: Openbaring 21:2

Gustave Doré: Het visioen van de vier wagens

Het visioen van de vier wagens

· gravure, 1865
· schriftlink: Zacharia 6:1

Gustave Doré: Jakob worstelt met de engel

Jakob worstelt met de engel

· gravure, 1855
· schriftlink: Genesis 32:24

Gustave Doré: Jezus bezwijkt onder het kruis

Jezus bezwijkt onder het kruis

· gravure, 1866
· schriftlink: Johannes 19:17

[1 - 15] [16 - 20]
Titels bij Bol.com:
  • Nieuwe bijbelvertaling, luxe editie, met 247 prenten van Gustave Doré. Drie delen, in cassette: oude testament, nieuwe testament & deuterocanonieke boeken, en een deel met toelichtingen en aantekeningen, met veel aandacht voor de plaats van de bijbel in de literatuur.