Rogier van der Weyden 1399/1400 – 1464

De zeven sacramenten

olieverf op paneel (200 × 97 cm (middenpaneel), 119 × 63 cm (vleugels)) — 1440-1445
Museum Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Biografie van Rogier van der Weyden

Bestel een reproductie

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Een flink drieluik van Rogier van der Weyden. Hij maakte het waarschijnlijk in opdracht van Jean Chevrot, bisschop van Tournai (Doornik). Diens wapen is op de lijst aangebracht.

Eigenlijk heeft het werk twee thema's: de zeven sacramenten en de kruisiging. De sacramenten zijn de scènes waar engelen met banderollen boven zweven; de kruisiging staat centraal in het middelste paneel.

Sacramenten zijn belangrijke momenten in het kerkelijk leven van personen. Katholieken kennen er zeven: van links naar rechts doop, vormsel, biecht, eucharistie, wijding, huwelijk en het sacrament der zieken.

Chevrot liet zichzelf portretteren als de bisschop die het vormsel toedient, op het linker paneel.

Onder het kruis vangt Johannes de Evangelist de in zwijm vallende Maria op (detail). De andere vrouwen zijn de overige drie Maria's: Maria Magdalena, Maria van Bethanië (zus van Martha en Lazarus), en de Maria die de moeder was de apostel Jakobus de jongere.

De schaal van de figuren is nogal groot vergeleken met het kerkgebouw. Vooral de figuren op het middenpaneel zijn buitenproportioneel. Voordeel daarvan is wel dat ze ook van grote afstand nog te zien zijn.