Botticelli ca. 1445 – 1510

Kaart van de Hel

pen en penseel op perkament (32 × 47 cm) — ca. 1485
Museum Biblioteca Apostolica, Vaticaanstad

Biografie van Botticelli

Bestel een reproductie

Dit is Botticelli's uitbeelding van de hel zoals Dante hem in het begin van de 14e eeuw beschreef in zijn epische gedicht Inferno. Dante beschrijft de hel als een trechtervormige grot, een afgrond leidend naar het middelpunt van de aarde. De grot ontstond toen God Lucifer uit de hemel smeet; Lucifer zit vast in het middelpunt, de zogenaamde Judasput, gevangen in ijs.

In het verhaal beschrijft Dante zijn reis door de hel, die hij samen met zijn vriend de dichter Vergilius maakte. Afdalend komen ze langs negen kringen, die elk een categorie zonden vertegenwoordigen.

In de eerste vijf ringen huizen zielen die hun driften en lusten niet konden bedwingen: wellustigen, vraatzuchtigen, hebzuchtigen en wraakzuchtigen, maar ook ongedoopten en deugdzame heidenen. De zesde en zevende ring zijn voor ketters en geweldplegers (moordenaars, rovers, zelfmoordenaars, godslasteraars, sodomieten en woekeraars). De achtste en negende ring zijn voor bedriegers: onder meer koppelaars, heksen, dieven, schismatici, alchemisten en vervalsers. Saillant detail: ook de stichter van de islam, Mohammed, bevindt zich onder de bedriegers, omdat Dante de islam als een afsplitsing van het christendom zag.

Meer details in deze interactieve kaart.

In de Bijbel wordt geen beschrijving gegeven van de Hel anders dan dat er een brandende oven zou zijn voor "onrechtvaardigen". Dante's Hel is het product van zijn fantasie en van Griekse en Romeinse mythen.