Anonymus

Kruisiging

gemengde techniek op paneel (58 × 45 cm) — ca. 1415
Museum collectie E.G. Bührle, Zürich

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Marcus 15:27

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Dit paneel is vermoedelijk afkomstig uit Frans-Vlaanderen, omgeving Brugge: het westen van de Zuidelijke Nederlanden. De blauwe engelen en het ontbreken van een achtergrond wijzen op Italiaanse invloeden.

De meeste engelen vangen het bloed op van de gekruisigde. Het bloed komt deels uit de wonden die twee soldaten maken met hun lansen. Bij de linker soldaat, volgens een legende de blinde Longinus, vloeit het bloed naar de ogen, waarop hij plots weer kan zien.

Die soldaat staat aan Christus' rechterzijde, de goede kant. Daar hangt ook de misdadiger wiens ziel door een engel gered wordt omdat hij zich volgens Lukas bekeerde. En ook het groepje volgelingen, met Johannes die Maria ondersteunt, staat ook rechts van Jezus.

Rechts op het paneel staat een groepje soldaten te paard.