Annunciatie

Annunciatie is de gebruikelijke term voor de verkondiging aan Maria dat ze binnenkort door de Heilige Geest bezwangerd zou worden van een bijzonder kind. De boodschap werd overgebracht door de aartsengel Gabriël. Hij begroette Maria volgens Lukas met de woorden Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.

De engel vertelde Maria ook dat haar nicht Elizabeth zwanger was, waarop Maria haar meteen een bezoek bracht: de visitatie.

Zie ook: Gabriël | Geboorte van Jezus | Maria

Gerelateerde kunstwerken: