Duccio di Buoninsegna ca. 1255 – 1319

De annunciatie (Maestà)

tempera op paneel (43 × 44 cm) — 1308-11
Museum The National Gallery, Londen

Biografie van Duccio di Buoninsegna

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Lukas 1:28

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Op dit paneel van Duccio's grote altaarstuk de Maestà wordt de maagd Maria (rechts) bezocht door de aartsengel Gabriël. Die vertelt haar dat ze binnenkort een kind kan verwachten. Dat wordt bekrachtigd door de Heilige Geest, in de vorm van een lichtstraal met duif.

Het paneel was het eerste van de reeks die het vroege leven van Jezus toonden. De engel die door een boog de ruimte binnenkomt, vormt ook visueel een beginpunt. Het paneel bevond zich op de predella aan de voorkant van het altaarstuk, totdat het in de 18e eeuw ontmanteld werd.