Profeten

De bijbel bevat talloze verhalen over profeten: wijze lieden die als een soort spreekbuis van God fungeerden. Aan een aantal profeten zijn hele boeken gewijd, de Profeten (met een hoofdletter). Die worden doorgaans onderverdeeld in grote en kleine profeten, al naar gelang de lengte van het boek. Zie Jesaja voor een overzicht van de grote profeten, en Hosea voor de lijst van kleine profeten.

Zie ook: Bileam | Daniël | Elia | Jesaja | Johannes de Doper | Jona

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclasses: 71O, 71S.

Gerelateerde kunstwerken: