Gebed op de Olijfberg

De Olijfberg is een bergrug ten oosten van Jeruzalem. Aan de voet van de berg lag de tuin (hof) van Gethsemane, een plek geliefd bij Jezus en zijn volgelingen.

Het verhaal van het Gebed op de Olijfberg komt voor in drie evangelies: Mattheüs 26:36-56, Marcus 14:32-52 en Lukas 22:39-53. In Johannes 18:1-12 wordt alleen het verhaal van de arrestatie verteld, die volgde op het gebed.

Zie ook: Passie, Kruisweg

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73D31.

Gerelateerde kunstwerken: