Andrea Mantegna 1431 – 1506

Gebed op de Olijfberg (San Zeno)

tempera op paneel (71 × 94 cm) — 1457-1459
Museum Musée des beaux-arts, Tours

Biografie van Andrea Mantegna

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 26:39

Linker paneel van de predella van het altaarstuk in de San Zeno te Verona. Dit originele paneel werd onder Napoleon naar Frankrijk gebracht en bevindt zich nu in Tours; in Verona wordt een replica getoond. Het rechter paneel toont de Opstanding.

Het schilderij toont een angstige Jezus. Hij bidt tot zijn vader, die getoond wordt in de vorm van een engel die uit een wolk hangt. Jezus voelt aan dat zijn noodlot nadert, hetgeen ook te zien is: links leidt Judas een groep soldaten die hem niet veel later zullen arresteren.

De volgelingen Petrus, Johannes en Jakobus liggen te slapen. In dit zeldzame moment van angst wordt Jezus dus in de steek gelaten door de mensen die hij gevraagd had te waken.

Andrea Mantegna had de scène al eerder geschilderd, in ongeveer 1455. Daar is het landschap nog woester dan hier. De weergave van Jeruzalem op dit schilderij komt volgens sommigen overeen met de beschrijving door de geschiedschrijver Flavius Josephus.