Andrea Mantegna 1431 – 1506

Gebed op de Olijfberg

tempera op paneel (63 × 80 cm) — ca. 1455
Museum The National Gallery, Londen

Biografie van Andrea Mantegna

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 26:39

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

In veel van Mantegna's werk komen harde, kale rotspartijen voor. Hier lijkt hij het 'godverlaten' en woeste karakter van het stenige landschap te gebruiken om de eenzaamheid en angst van Jezus te benadrukken.

Drie volgelingen liggen te slapen terwijl Jezus in doodsangst tot zijn vader bidt. Hij voelt zijn einde naderen. Dat naderen wordt ook letterlijk getoond door het groepje mannen rechts: Judas en de soldaten die Jezus zullen arresteren.

Rechts is de lucht al lichter aan het worden; de nieuwe dag is aanstaande.

Dit schilderij wordt vaak vergeleken met dit schilderij van Mantegna's zwager Giovanni Bellini met hetzelfde thema.