Duccio di Buoninsegna ca. 1255 – 1319

Gebed op de Olijfberg (Maestà)

tempera op paneel (51 × 76 cm) — 1308-11
Museum Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Siena

Biografie van Duccio di Buoninsegna

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Lukas 22:39

Een paneel van Duccio's veelluik Maestà. Het toont enkele scènes uit het verhaal over het gebed op de Olijfberg. Jezus en zijn volgelingen kwamen daar vaak om rust te vinden; zo ook op de avond van het Laatste avondmaal

In het midden zegt Jezus tegen Petrus, Jacobus en Johannes "Bidt, dat gij niet in verzoeking komt." Vervolgens zondert hij zich af om zelf te gaan bidden. Daarbij verschijnt een engel. Na het gebed treft hij zijn volgelingen slapend aan.

Duccio gebruikt hier elementen die niet in elk evangelie voorkomen. De engel komt uit Lukas, de keuze van drie apostelen uit Mattheüs en Markus.