Jesaja

Jesaja was een profeet aan wie een heel bijbelboek is gewijd. Door de lengte van het boek wordt het tot de grote profeten gerekend, samen met Ezechiël en Jeremia.

Zie ook: Profeten

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 71O3.

Gerelateerde kunstwerken: