Duccio di Buoninsegna ca. 1255 – 1319

De profeet Jesaja (Maestà)

tempera op paneel (43 × 16 cm) — 1308-11
Museum National Gallery of Art, Washington

Biografie van Duccio di Buoninsegna

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Jesaja 7:14

Dit paneel van Duccio's Maestà toont de profeet Jesaja met een boekrol. Daar staat in het Latijn zijn voorspelling over de geboorte van Jezus via een maagd. De tekst luidt: "ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel". In de Statenvertaling: "iet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten".

Rechts van dit paneel liet Duccio zien hoe de profetie uit zou komen: de geboorte van Christus.