Opstanding

De opstanding van de aan het kruis gestorven Jezus. Ook wel: verrijzenis.

Zie ook: Emmaüsgangers | Jezus | Ongelovige Thomas

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73E1.

Gerelateerde kunstwerken: