Emmaüsgangers

Het dorp Emmaüs lag even buiten Jeruzalem en was volgens het verhaal in Lukas 24 de bestemming van twee volgelingen van Jezus. Onderweg bespraken de twee zijn dood. De gekruisigde voegde zich bij hen, maar zij herkenden hem niet.

In Emmaüs aangekomen nodigden ze hem uit voor de maaltijd, in een herberg. Pas toen Jezus het brood ging breken als bij het laatste avondmaal, herkenden zij hem. Hij verdween spoorslags.

Diverse schilders hebben een scène uit het verhaal uitgebeeld.

Zie ook: Opstanding

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73E34.

Gerelateerde kunstwerken: