Hubert van Eyck ? – 1426

De drie Maria's bij het graf van Jezus

olieverf op paneel (72 × 89 cm) — ca. 1425
Museum Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Marcus 16:1

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Gekleed in de mode van de Bourgondische tijd waarin Van Eyck leefde, bevinden drie vrouwen zich aan de rand van het lege graf, waar een engel ze vertelt wat er is gebeurd: Christus is herrezen. De wachters verkeren in een diepe slaap. De vrouwen hebben bussen met zalf en specerijen bij zich, om het lijk te verzorgen. Op de achtergrond is Jeruzalem zichtbaar.

Het geschilderde tafereel komt in geen van de evangelies exact voor. Het lijkt nog het meest op de beschrijving van Mattheüs, die een engel vermeldt die op de deur van het graf zat. Mattheüs houdt het echter op twee vrouwen: "Maria Magdalena, en de andere Maria". Uit vrees voor de engel zouden de wachters "als doden" zijn geworden.
Marcus heeft het over "Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salomé" en een jongeling die naast het graf zit. Die jongeling zou heel goed de engel kunnen zijn.
Lucas zegt dat de drie vrouwen "Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus" waren, en spreekt van "twee mannen [..] in blinkende kleren".
Johannes stelt dat Maria Magdalena in haar eentje naar het graf ging.

Het werk werd lang toegeschreven aan Jan van Eyck, maar tegenwoordig gaat men er van uit dat hij het samen met zijn broer Hubert heeft gemaakt.

Zakenman D.G. van Beuningen kocht het schilderij in 1940 uit een Engelse verzameling. Het arriveerde twee dagen voor het uitbreken van de oorlog in Rotterdam. In 1958 werd de collectie-Van Beuningen overgedragen aan het museum Boijmans.