Vlucht naar Egypte

Een engel had Jozef in een droom gewaarschuwd voor de moordzuchtige Herodes, die erop uit was zijn pasgeboren zoon te doden. Het gezin vlucht hierop naar Egypte.

De Herodes die het hier betreft was Herodes de Grote, die tot het jaar 4 v.C. koning der Joden was. Hij staat bekend als een wreed heerser, die een hellenistische cultuur wilde opleggen.

Volgens Mattheüs 2:16 was hij ook de aanstichter van de kindermoord te Bethlehem, die een gevolg zou zijn van de ontsnapping van de Heilige Familie. Dat er een bijzonder kind was geboren had Herodes vernomen van de drie wijzen uit het oosten.

Zie ook: Geboorte van Jezus | Maria

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclasses: 73B64, 73B65.

Gerelateerde kunstwerken: