Gebr. Van Limburg 1375 – 1416

Vlucht naar Egypte

verlucht manuscript (24 × 17 cm) — 1408-09
Museum Metropolitan Museum of Art, New York

Biografie van Gebr. Van Limburg

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 2:14

Folio 63r uit Les Belles Heures du Duc de Berry. In een droom was Jozef gewaarschuwd voor de plannen van koning Herodes om zijn pasgeborene te doden. Een engel leidt het jonge gezin naar veiliger oorden.