De tweede algemene brief van de apostel Petrus


Net als bij de eerste brief van Petrus is het onzeker of Petrus deze brief zelf heeft geschreven, of dat iemand anders de gezaghebbende naam van de apostel heeft geleend.

De schrijver zegt in 1:14 dat zijn dood nabij is; de brief heeft daarom iets weg van een testament. In hoofdstuk 2 wordt uitgevallen tegen de verkondigers van afwijkende leren. Het lijkt sterk op de brief van Judas, reden waarom gedacht wordt dat deze brief wellicht pas in de tweede eeuw geschreven werd.

Het slothoofdstuk handelt over de "dag des Heeren", die volgens de schrijver echt zal komen.