Het derde boek der Makkabeeën


In tegenstelling tot 1 Makkabeeën en 2 Makkabeeën en tot wat de titel suggereert, heeft dit boek niets te maken met de geschiedenis van de Makkabeeën. Het beschrijft de situatie in Alexandrië aan het eind van de 3e eeuw v.C., waar onder koning Ptolemaeus IV Filopator (reg. 221-204) anti-joodse sentimenten heersten. De Egyptische koning wilde de tempel in Jeruzalem betreden, maar werd daarvan weerhouden door Palestijnse joden. Hierop dreigde de koning de Egyptische joden het burgerschap te ontnemen; na interventie door engelen schrikkelijk in gedaante (3 Mak. 6:17) kwam hij hierop terug.

Dit boek behoort ook bij de katholieken niet tot de canon. Het was wel opgenomen in de Septuagint, maar niet in de Vulgaat.