Geertgen tot Sint Jans

ca. 1460/65 - ca. 1488/93

portret van Geertgen tot Sint JansNederlands kunstenaar, wellicht de belangrijkste vroeg-Nederlandse schilder. Over zijn leven is weinig bekend, en er zijn slechts twee werken die met zekerheid aan hem kunnen worden toegeschreven.

Als geboorteplaats wordt vaak Leiden genoemd, uitgaand van een opmerking van de 17e-eeuwse prentenmaker Jacob van Matham. Geertgen zou les hebben gekregen van Albert Ouwater, die volgens de 17e-eeuwse kunsthistoricus Karel van Mander de grondlegger was van de Haarlemse school. Geertgen (= kleine Gerrit) woonde en werkte bij de Haarlemse ridders van Sint Jan - vandaar zijn 'achternaam'.

In zijn werk zijn invloeden zichtbaar van Hugo van der Goes. Kenmerkend voor Geertgen zijn de ovale gezichten, heldere kleuren, aandacht voor landschappen en vrij eenvoudige geometrische vormen.

Twee panelen, nu in Wenen, zijn met zekerheid toegeschreven aan Geertgen. Het waren oorspronkelijk de twee zijden van een zijpaneel van een drieluik over de kruisiging. Op grond van stijlovereenkomsten met die panelen wordt van ongeveer dertien andere werken gedacht dat ze door Geertgen gemaakt zijn. Meest waarschijnlijk van Geertgen daaronder zijn Johannes de Doper in de wildernis, De opwekking van Lazarus, Christus als Man van Smarten, Maria met kind (Milaan), Geboorte bij nacht, en de Aanbidding der koningen in Cleveland.

Het hier getoond portret is vermoedelijk in de 17e eeuw gemaakt.

werk van Geertgen tot Sint Jans   |   bestel een reproductie