Kunststad: Gent

detail uit het lam godsGent ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, ongeveer halverwege Brugge en Brussel, op de plek waar Schelde en Leie samenvloeien. De naam is wellicht afgeleid van het Keltische woord voor monding of samenvloeiing, ganda. De stad telt ongeveer 230.000 inwoners.

De plek was reeds vroeg bewoond, maar werd in de 3e eeuw n.C. verlaten na Germaanse invallen. In de 7e eeuw stichtte de Amandus er een abdij, en daar omheen ontstond uit nederzettingen op enkele rivierbanken de huidige stad. Dankzij de textielindustrie (laken) was Gent enige tijd de belangrijkste stad van Vlaanderen. In het midden van de 14e eeuw telde de stad al 50.000 inwoners en was het de grootste industriestad van Noord-Europa.

Gent is ook de geboorteplaats van Karel V (1500-1558), de Bourgondisch-Habsburgse keizer die met de inlijving van Friesland en Utrecht en de verovering van Gelre de Nederlanden tot een bestuurlijk geheel maakte. In 1576, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd er de Pacificatie van Gent gesloten, een overeenkomst waarbij de 17 gewesten zich aaneen sloten tegen Spanje. De rivaliteit tussen enerzijds de noordelijke provincies en anderzijds de zuidelijke provincies en de Spanjaarden leidde uiteindelijk tot de blokkade van Antwerpen, die ook voor Gent slecht uitpakte. In de Vrede van Münster (1648) werd nog eens vastgelegd dat Gent en Brugge geen toegang mochten hebben tot de Westerschelde, waardoor de handel in beide steden praktisch onmogelijk werd.

Kunst & cultuur

Naast de oude binnenstad, met het Gravensteen (12e-eeuwse burcht, woonoord van de Vlaamse graven; in de 19e eeuw opnieuw opgetrokken), het Belfort, de Lakenhalle, de Graslei, de Korenlei, zijn een bezoek waard:

Meer informatie over Gent is te vinden op de informatieve website van de gemeente.