Jan van Eyck 1390 – 1441

De aanbidding van het Lam Gods (middenpaneel)

olieverf op paneel (138 × 242 cm) — 1432
Museum St.-Baafskathedraal, Gent

Biografie van Jan van Eyck

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Openbaring 5:6

Middenpaneel van het bekendste werk van Hubert en Jan van Eyck. Op de voorgrond links een processie van figuren uit het Oude Testament, profeten (met boeken) en aartsvaders, waarvan enkelen symbolen dragen die verwijzen naar de joodse feestdagen Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Kennelijk konden bij Van Eyck ook de joden hopen op de verlossing van de mens door het offer van Jezus. Rechts figuren uit het Nieuwe Testament (knielend de apostelen) en kerkelijke bobo's. Tussen de twee groepen staat een fontijn: symbool van eeuwig leven.

Het lam wordt aanbeden door engelen. Vier van hen dragen symbolen van de passie: het kruis, de lans waarmee in de zij werd geprikt, een lans met de in azijn gedrenkte spons, en de zuil van de geseling. Het bloed wordt opgevangen in een graal.

De groepen die vanuit de achtergrond naderen zijn (links) een groep martelaren en (rechts) een stoet maagden. Geheel bovenin vliegt de duif die de Heilige Geest voorstelt, wiens licht op alle aanwezigen valt.

Zie het Lam Gods voor meer informatie.