Pieter Aertsen 1507/08 – 1575

De jongelingen in de vurige oven

olieverf op paneel (113 × 84 cm) — ca. 1552
Museum Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Biografie van Pieter Aertsen

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Daniël 3:6

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Tijdens de Babylonische ballingschap wordt ook van de Joden gevraagd de heerser Nebukadnezar te vereren. Drie mannen weigeren. Ze worden bij wijze van straf in een brandende oven gegooid, waar ze op miraculeuze wijze levend uit komen.

Het verhaal wordt beschreven in Daniël 3:6 en in een apocriefe toevoeging op Daniël, het Gezang in de vuuroven.

Pieter Aertsen schilderde dit paneel ten tijde van de reformatie, een tijd van religieuze onrust tussen katholieken en protestanten. Een van de strijdpunten was het vereren van afbeeldingen van bijbelse personen en gebeurtenissen. Volgens fundamentalistische protestanten was dat verboden. Een en ander leidde in 1566 tot beeldenstormen in de Nederlanden, waarbij kunst in kerken op grote schaal werd vernield.