Anonymus

Adam aan het werk op het land

gebrandschilderd raam — 1180
Museum Canterbury Cathedral, Canterbury

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 3:23

Nadat Adam en Eva uit de Hof van Eden verdreven waren, moesten ze zelf voor de kost zorgen. Hier zien we Adam aan het werk op het land.

Dit raam is het oudste van de 43 ramen in de kathedraal van Canterbury die een voorvader van Jezus uitbeelden. Oorspronkelijk waren er vermoedelijk 86.