Anonymus

Hizkia

gebrandschilderd raam — 12de eeuw
Museum Canterbury Cathedral, Canterbury

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan 2 Koningen 18:1

Hizkia was koning van Juda. Hij bestreed de Filistijnen en stond bekend als een vroom man.

Dit raam is een van de 43 in de kathedraal die een voorvader van Jezus uitbeelden.