Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob

pen-en-penseeltekening (20 × 17 cm) — ca. 1640-1641
Museum British Museum, Londen

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 25:30

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Van de tweelingbroers Ezau en Jakob, kinderen van Izaak en Rebecca, kwam Ezau het eerst ter wereld. Hij had daarom het eerstgeboorterecht. Bij de Joden hield dat onder meer in dat de oudste zoon "eer en heerschappij" had over zijn broers, en dat hij recht had op een dubbel deel in de erfenis van de ouders.

Op een dag komt Ezau hongerig terug van de jacht. Hij vraagt Jakob of hij wat van diens linzensoep mag hebben. De soep was rood, net als het haar van de rossige Ezau. De slimme Jakob vindt het goed - in ruil voor het eerstgeboorterecht. Ezau hecht weinig waarde aan dat recht: hij denkt dat hij door het jagen risico loopt voortijdig te overlijden, en gaat akkoord.