Lucas van Leyden 1494 – 1533

Jezus voor Annas

gravure (15 × 10 cm) — 1521
Museum Rijksmuseum, Amsterdam

Biografie van Lucas van Leyden

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Johannes 18:22

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Na zijn arrestatie werd Jezus voorgeleid aan Annas, een hogepriester. Die vraagt hem naar zijn volgelingen en naar zijn leer. Jezus antwoordt dat hij altijd in het openbaar heeft gesproken, dat zijn leer niet geheim is, en dat Annas het dus beter aan mensen kan vragen die hem gehoord hebben.

De soldaat in het midden vindt dat een onbeschaamd antwoord en slaat Jezus in het gezicht.

Deze prent is een met de hand ingekleurde gravure, opgenomen in een handgeschreven gebedenboek met in totaal achttien prenten. Een daarvan toont Christus in het voorgeborchte.