Anonymus

Gastmaal van Simon van Bethanië

gebrandschilderd raam (25 cm diameter) — ca. 1520
Museum Rijksmuseum, Amsterdam

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Johannes 12:3

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Simon was een melaatse man in Bethanië. In zijn huis, tijdens een maaltijd voor Jezus en zijn volgelingen, zalfde Maria Magdalena de voeten van Jezus. Na afloop droogte ze de voeten met haar haren.

In de evangelies van Marcus en Mattheüs gaat het verhaal iets anders. Daar giet een niet bij naam genoemde vrouw een hele kan zalf uit over het hoofd van Jezus. Enkele discipelen (in Johannes alleen Judas) vinden dat zonde van de dure nardus. Jezus zegt dan dat de vrouw hem op het juiste moment gezalfd heeft, vlak voor zijn begrafenis - waar tot dat moment nog geen sprake van was.

Na die episode gaat Judas naar de hogepriesters en verraadt aan hen de verblijfplaats van Jezus.

Op deze brandschildering is Jezus in gesprek met Simon. Van de oorsprong van deze ruit is niet meer bekend dan dat het in de Nederlanden werd vervaardigd.