Jan van Scorel 1495 – 1562

De doop van Jezus

olieverf op paneel (120 × 156 cm) — ca. 1527-1530
Museum Frans Hals Museum, Haarlem

Biografie van Jan van Scorel

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Marcus 1:9

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper, die zoals altijd gehuld is in het vel van een kameel. Rechts van de boom zijn een duif en een lichtstraal te zien, tekenen van de Heilige Geest die op de gedoopte neerdaalde. Drie van de omstanders kijken verwonderd op.

Rechts op de achtergrond is een vervolgscène uitgebeeld. De Doper predikt er, en Jezus loopt weg en wordt gevolgd door zijn eerste discipelen.

Toen Van Scorel het werk maakte, was hij al enkele jaren terug uit Italië. In dit schilderij is de invloed op zijn stijl van Italiaanse meesters als Michelangelo en Rafaël duidelijk te zien in de sierlijke, gespierde figuren.

Doordat De Doper en de boom naar elkaar toe buigen, ontstaat een driehoekje met de dopende hand als middelpunt.