Jan van Eyck 1390 – 1441

De geboorte van Johannes de Doper

illuminatie (26 × 20 cm) — ca. 1423
Museum Museo Civico di Arte Antica, Turijn

Biografie van Jan van Eyck

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Lukas 1:57

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Folio 93-v van het Turijns-Milanese getijdenboek. Het was enige tijd in het bezit van Jan van Beieren, graaf van Holland. Enkele illuminaties zijn waarschijnlijk van Jan van Eyck, die tussen 1422 en 1425 werkte aan het hof van de graaf in Den Haag.

Het grote tafereel toont de geboorte van de Doper. Zijn moeder Elisabeth ligt in een bed in een kamer. Vader Zacharias, nog met stomheid geslagen, is op de achtergrond te zien in een andere kamer.

Zo'n doorkijkje was destijds vrij vernieuwend; later werd het door velen toegepast.

De onderste helft van het blad tonen een initiaal D en daaronder een landschapje waar Johannes Jezus doopt.