Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

Esther wordt aan Ahasveros voorgesteld

pen-en-penseeltekening (18 × 25 cm) — ca. 1655
Museum Musée du Louvre, Parijs

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Esther 2:15

De Perzische koning Ahasveros was op zoek naar een nieuwe echtgenote, nadat hij zijn vorige vrouw had verstoten. Op advies van twee jongelingen aan zijn hof gelastte hij dat alle aantrekkelijke jonge maagden in zijn land bijeen gebracht zouden worden, zodat de koning een keuze kon maken.

Esther was zo'n aantrekkelijke maagd. Zij woonde bij haar oudere neef Mordechai. Ook zij werd opgeroepen om zich te melden in het vrouwenhuis van de koning. Mordechai raadde haar aan haar joodse afkomst te verzwijgen, om problemen te voorkomen.

Na een jaar werd Esther voorgesteld aan de koning. Ahasveros was danig onder de indruk en koos Esther als nieuwe echtgenote.