Apostelen

De volgers van Jezus, die na zijn dood het evangelie probeerden te verspreiden.

Aanvankelijk waren er elf discipelen: Andreas, Bartholomeüs, Filippus, Jakobus (2x), Johannes, Judas, Mattheüs, Petrus, Simon en Thomas. Na het verraad en de dood van Judas werd diens plek ingenomen door Matthias. Later voegde Paulus zich bij de apostelen.

Zie ook: Andreas | Apostelen-serie Rubens | Johannes de Evangelist | Judas | Laatste avondmaal | Mattheüs | Paulus | Petrus | Pinksteren | Thomas

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73F.

Gerelateerde kunstwerken: